BVBA Roger Steen en C°

Handel in granen voor veevoeders, 

sport- en hobbyvoeders en maalderij.


Reinigen en op- en overslag van granen voor derden.