BV ROGER STEEN EN C°
Filip Viaene en Anne Dick
Hondschootebaan 16
8630 Houtem-Veurne

handel in granen voor ∙ veevoeders ∙ sport- & hobbyvoeders ∙ maalderij
reinigen ∙ op- en overslag van granen voor derden

info@granensteen.be058 29 91 00